Skärgårdsfesten

Vägbeskrivning & parkering Skärgårdsfesten 2022

Under skärgårdsfesten i Karlskrona 27-31 Juli är det tyvärr en del vägar och parkeringar avstängda.

På kartan nedan kan du se en föreslagen rutt för att ta sig till Hotellet.

Om du inte har bokat garage under hotellet så kan du med ett särkilt dispens dokument i rutan stå på Borgmästaregatan intill hotellet. ( Även om det för andra är avspärrat)

Detta gäller området på Borgmästaregatan söder om Hotellet. Se bild nedan


Fyll i ditt registreringsnummer på dokumentet och lägg det synligt i framrutan. Dokumentet ligger på receptionsdisken på vån 2.


Det kan även laddas ner och skrivas ut i förväg nedan.


kontaktuppgifter